GE Healthcare abordează problema COVID -19

VIZIUNEA NOASTRĂ

O lume mai sănătoasă, cu o îngrijire mai precisă şi mai eficientă

Noutăţi