Sustenabilitate

Angajamentul nostru faţă de oameni şi planetă

Vizualizaţi demersurile noastre

sustenabilitate

  Promisiunea noastră

  Având în vedere ameninţarea tot mai mare a schimbărilor climatice, inegalitatea sistemică şi disparităţile în materie de sănătate la nivel global, recunoaştem faptul că realizarea cu succes a obiectivelor noastre de sustenabilitate nu a fost niciodată mai importantă. Dorim să asigurăm diagnostice şi tratamente mai timpurii, mai bune şi mai rapide pentru mai multe persoane care au nevoie de ele, reducând şi eliminând în acelaşi timp impactul asupra mediului.

  Progres privind accesul

  2024

  A fost anunţată înfiinţarea în 2024, conform planificării, a Fundaţiei GE HealthCare, care să susţină strategiile corporative de filantropie şi voluntariat ale Companiei.

  5 milioane USD

  Am susţinut Ucraina cu echipamente de ecografie şi monitorizare esenţiale în salvarea vieţilor, în valoare de 5 milioane USD

  Apelul Casei Albe la acţiune pentru sănătatea mamei

  Ne-am angajat să ajutăm spitalele să ofere îngrijire excelentă tuturor mamelor şi copiilor lor, printr-un accent mai puternic pus pe soluţia noastră Mural pentru îngrijiri în naştere, oferită unui număr de 300 de spitale.
  Progres privind diversitatea, echitatea şi incluziunea

  Principii de operare culturale

  Stabilite ca set de Principii de operare culturale, care sunt concepute să servească, să ghideze şi să inspire oamenii care lucrează la GE HealthCare în îndeplinirea angajamentului faţă de pacienţi şi clienţi

  Chief DEI Officer

  Am numit un nou director pentru diversitate, echitate şi incluziune, care să stabilească şi să pună în aplicare strategia noastră de diversitate, echitate şi incluziune

  Consiliul de diversitate a furnizorilor

  În 2023, am creat un consiliu de diversitate a furnizorilor (Supplier Diversity Council) pentru a integra eforturile privind diversitatea şi integritatea furnizorilor în procesele noastre de selecţie a furnizorilor.
  Progres pentru planetă

  27%

  Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră operaţionale din 2019, în acord cu noul nostru obiectiv pe termen scurt de reducere a emisiilor Scop 1 şi 2 cu 50% până în 2030 şi de a atinge un nivel zero net până în 2050

  SBTi

  Ne-am înregistrat în iniţiativa de obiective bazate pe ştiinţă (Science Based Targets initiative, SBTi) cu angajamentul de a oferi indicatori cheie de performanţă (KPI) privind reducerea impactului climatic şi obiective în vederea validării până la finalul anului 2023

  Global Compact ONU

  Ne-am alăturat Global Compact ONU pentru a ne alinia obiectivelor de dezvoltare sustenabilă ale ONU (UN Sustainable Development Goals, SDG ONU) şi a susţine eforturile de îndeplinire a acestora.

  Angajamentul HHS/Casei Albe

  Ne-am alăturat angajamentului Departamentului de Sănătate şi Servicii Umane (Department of Health and Human Services, HHS)/Casei Albe de a decarboniza sectorul de sănătate şi a face unităţile medicale mai rezistente în faţa efectelor schimbărilor climatice.
  Progres privind mediul circular

  11 milioane de lire

  Programul de circularitate GoldSeal™ a reutilizat şi reciclat 5,15 milioane de kilograme de material, în valoare de 11 milioane de lire, provenit din 6.700 de utilaje recuperate

  Descărcaţi raportul nostru de inaugural privind sustenabilitatea

  Cele mai recente rapoarte

  Aflaţi mai multe despre eforturile noastre privind sustenabilitatea

  JB26114XX