Termeni şi condiţii

Acest site www.gehealthcare.com incluzând oricare dintre subdomeniile sale (denumit în continuare „site-ul”) poate fi utilizat doar în scopuri informative şi pentru a plasa comenzi în conformitate cu Termenii şi condiţiile de vânzare ale site-ului. Prin utilizarea site-ului sau descărcarea materialelor de pe site, sunteţi de acord să respectaţi termenii de utilizare prevăzuţi în această notificare (denumiţi în continuare „Termeni de utilizare”). Dacă nu sunteţi de acord să respectaţi aceşti termeni de utilizare, nu utilizaţi site-ul sau nu descărcaţi materiale de pe site.

În timp, aceşti Termeni de utilizare pot fi modificaţi integral sau parţial şi fără o notificare suplimentară, prin urmare, verificaţi aceşti Termeni de utilizare în mod frecvent: Dacă veţi continua să utilizaţi site-ul după orice astfel de modificări înseamnă că aţi acceptat noii termeni. Dacă nu sunteţi de acord să respectaţi aceşti termeni sau orice termeni viitori, nu utilizaţi site-ul sau nu descărcaţi materiale de pe acesta.

GEHC poate înceta, modifica, suspenda sau întrerupe orice aspect al site-ului, inclusiv disponibilitatea oricăror caracteristici, în orice moment. GEHC poate elimina, modifica sau schimba în alt fel orice conţinut, inclusiv cel care aparţine terţilor, care se află sau care provine de pe acest site. GEHC poate impune limite anumitor caracteristici şi servicii sau poate restricţiona accesul dvs. la părţi ale site-ului sau la întregul site fără nicio notificare sau răspundere. GEHC poate rezilia autorizarea şi drepturile oferite mai jos şi utilizarea site-ului de către dvs. în orice moment, la discreţia sa şi, în cazul unei astfel de rezilieri, veţi distruge imediat toate materialele pe care le-aţi descărcat de pe site.

Aceşti Termeni de utilizare se aplică exclusiv accesării şi utilizării site-ului de către dvs. şi nu modifică termenii sau condiţiile oricărui alt acord pe care l-aţi putea avea încheiat cu GEHC sau cu societatea sa/societăţile sale mamă, filialele sau sucursalele sale cu privire la alte subiecte în afară de utilizarea acestui site.

Drepturi proprietare

Copyrights

Tot conţinutul creat de GE Healthcare pe acest site, inclusiv, dar fără a se limita la text, software, desene tehnice, configuraţii, grafică, alte fişiere, precum şi selecţia, designul şi aranjarea acestora („Conţinut”), aparţin GE Healthcare sau oricărui alt proprietar care a autorizat GE Healthcare şi sunt protejate prin legea drepturilor de autor © 2000-2009 GE Healthcare („Copyright GE Healthcare”). Toate drepturile rezervate. Conţinutul nu poate fi modificat, copiat, distribuit, reutilizat, reprodus, republicat, descărcat, afişat, postat, transmis sau vândut sub orice formă sau prin orice mijloace, integral sau parţial, fără permisiunea prealabilă scrisă a GEHC, cu excepţia faptului că puteţi descărca şi tipări conţinutul, în întregime sau parţial, pentru utilizări care (i) nu sunt concurenţiale (sau) (ii) derogatorii faţă de GEHC, GE Healthcare şi grupul de companii General Electric, cu condiţia să păstraţi intacte toate drepturile de autor sau alte notificări despre drepturile proprietare. Vă rugăm să reţineţi că acest consimţământ strict limitat poate fi revocat în orice moment şi nu include consimţământul pentru republicarea sau comercializarea conţinutului, integral sau parţial, pe orice alt site de pe internet, intranet sau extranet sau pentru încorporarea conţinutului, integral sau parţial, în orice altă bază de date sau compilaţie sau în orice altă lucrare care poate fi publicată sau tranzacţionată. Orice utilizare a conţinutului, în afara celei limitate autorizate mai sus, este strict interzisă. De asemenea, sunteţi de acord cu faptul că veţi respecta dispoziţiile Codului francez privind proprietatea intelectuală cu privire la, printre altele, drepturile producătorilor de baze de date şi, în special, că nu veţi extrage, printr-un transfer permanent sau temporar, pe niciun suport media şi în niciun format, inclusiv prin mijloace electronice sau în alt mod substanţial din punct de vedere al calităţii sau cantităţii, niciun fel de date din bazele de date conţinute de acest site, integral sau parţial, inclusiv, dar fără a se limita la datele de identificare ale clienţilor şi că nu veţi reutiliza, într-un mod substanţial din punct de vedere al calităţii sau cantităţii, orice astfel de date, integral sau parţial, pe niciun suport media şi în niciun format, în scopul punerii acestora la dispoziţia publicului.

În cazul în care consideraţi că materialul dvs. protejat prin drepturi de autor a fost utilizat în mod necorespunzător pe acest site, vă rugăm să ne contactaţi.

Mărci comerciale

Toate mărcile comerciale de pe site sunt fie mărci comerciale, fie mărci comerciale înregistrate ale GEHC sau ale filialelor sale sau ale licenţiatorilor săi şi nu pot fi reproduse, imitate sau utilizate, integral sau parţial, fără permisiunea prealabilă scrisă a GEHC sau a acestor filiale sau licenţiatori, după cum este cazul. Toate anteturile de pagină, graficele personalizate, pictogramele butoanelor şi siglele sunt mărci de serviciu, mărci comerciale şi/sau imagini comerciale ale GEHC sau ale filialelor sale şi nu pot fi reproduse, imitate sau utilizate, în întregime sau parţial, fără permisiunea prealabilă scrisă a GEHC sau a acestor filiale. Alte mărci comerciale, mărci comerciale înregistrate, denumiri de produse şi denumirile societăţilor şi/sau siglele aferente afişate pe site sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.

Patente 

Produsele şi procesele GEHC menţionate sau postate pe site sunt acoperite de unul sau mai multe brevete şi/sau sunt supuse altor secrete comerciale şi/sau altor drepturi de proprietate. GEHC îşi rezervă toate aceste drepturi. Niciun transfer sau acordare a vreunui drept în baza unor astfel de brevete nu este făcut sau nu este subînţeles de nicio prevedere a acestor Termeni de utilizare sau de nicio altă prevedere conţinută pe site. Sunteţi de acord cu faptul că nu veţi încălca niciunul dintre drepturile de mai sus.

software-uri

Orice software, inclusiv orice fişiere, imagini generate de software, cod, sursă şi destinaţie şi date care însoţesc software-ul (denumite în mod colectiv „software”), utilizate sau accesibile prin intermediul acestui site, pot fi utilizate de dvs. doar pentru accesarea şi utilizarea acestui site în scopurile şi în conformitate cu condiţiile menţionate în mod expres pe acest site, cu condiţia ca astfel de utilizări să nu fie concurenţiale sau derogatorii faţă de GEHC. GEHC păstrează un titlu integral şi complet asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuală din software. Sunteţi de acord să nu copiaţi, distribuiţi, vindeţi, modificaţi sau creaţi lucrări derivate din nicio parte a software-ului şi să nu decompilaţi, să nu rescrieţi programele sau fişierele sursă sau să le dezasamblaţi, cu excepţia cazurilor prevăzute în articolul L. 122-6-1 IV din Codul francez privind proprietatea intelectuală, în scopuri de interoperabilitate.

Conduita utilizatorului – General În utilizarea acestui site, sunteţi de acord:

  1. să nu perturbaţi sau să interferaţi cu securitatea sau să abuzaţi în alt mod de site sau de orice servicii, resurse de sistem, conturi, servere sau reţele conectate la sau accesibile prin intermediul site-ului sau site-urilor web afiliate sau legate;
  2. să nu perturbaţi sau interferaţi cu utilizarea niciunui alt utilizator, a site-ului sau a site-urilor web afiliate sau legate;
  3. să nu încărcaţi, postaţi sau transferaţi în alt mod, prin intermediul site-ului sau pe acest site, niciun virus sau alte fişiere dăunătoare, perturbatoare sau distructive;
  4. să nu utilizaţi sau să nu încercaţi să utilizaţi contul, serviciul sau sistemul altei persoane fără autorizaţia GEHC sau să creaţi sau utilizaţi o identitate falsă pe acest site;
  5. să nu transmiteţi, prin intermediul site-ului sau pe acest site spam, mesaje în lanţ, corespondenţă nedorită sau orice alt tip de e-mailuri în masă nesolicitate unor persoane sau entităţi care nu au acceptat să fie destinatarii unor astfel de mesaje;
  6. să nu vă divulgaţi numele de utilizator şi parola către alţii, pe site sau în afara acestuia;
  7. să nu încercaţi să obţineţi acces neautorizat la site sau la porţiuni ale site-ului care au restricţionat accesul general; şi,
  8. să nu utilizaţi acest site pentru a căuta, oferi sau obţine sfaturi medicale specifice, opinii medicale, diagnostice sau tratamente, aplicabile unei stări sau situaţii particulare a unui pacient.

În plus, sunteţi de acord cu faptul că 

(i) sunteţi singurul responsabil pentru acţiunile şi comunicările realizate sau transmise prin utilizarea acestui site de către dvs. sau prin activităţile dvs. de pe acest site şi că 

(ii) veţi respecta toate legile şi reglementările locale, statale, naţionale şi internaţionale aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la restricţiile privind exportul din Statele Unite, care se referă la utilizarea acestui site de către dvs. sau la activităţile dvs. de pe acest site.

Conduita utilizatorului – Comunităţi online şi alte zone interactive

Site-ul conţine zone unde puteţi posta şi partaja comentarii cu alţi utilizatori ai site-ului pe o varietate de subiecte. Sunteţi de acord că nu veţi posta sau difuza în alt mod pe sau prin intermediul site-ului comunicări sau orice fel de materiale ilegale, defăimătoare, de hărţuire, calomnioase, maliţioase, abuzive, ofensatoare, ameninţătoare sau obscene sau materiale care încalcă sau violează drepturile de autor ale oricărei terţe părţi, mărci comerciale, secrete comerciale, confidenţialitate sau alt drept proprietar sau de proprietate sau care ar putea constitui o infracţiune, ar putea da naştere răspunderii civile sau ar încălca orice lege sau reglementare aplicabilă; sau, care sunt inacceptabile în alt mod, inclusiv, fără a se limita la conţinutul care evidenţiază bigotismul, rasismul, sexismul sau ura sau care promovează activităţi ilegale, inclusiv, dar fără a se limita la utilizări neautorizate ale dispozitivelor medicale sau vătămarea corporală a oricărei persoane. GEHC îşi rezervă dreptul, dar nu şi obligaţia de a elimina orice materiale pe care le consideră inacceptabile, la discreţia sa şi fără nicio referire la dvs. Sunteţi de acord să exoneraţi de răspundere GEHC şi filialele sale şi părţile cu care GEHC a încheiat contracte în scopul găzduirii sau menţinerii acestui site în legătură cu toate revendicările făcute de terţi, pe baza comunicărilor transmise sau a materialelor postate de dvs. sau prin utilizarea acestui site de către dvs.


Sunteţi de acord în mod expres că nu veţi discuta sau face referire la niciun pacient anume, la starea medicală a unui anumit pacient sau orice alte informaţii care ar putea identifica un anumit pacient. De asemenea, sunteţi de acord în mod expres că nu veţi discuta, aviza sau face referire la utilizările „în afara indicaţiilor autorizate” ale produselor medicale, inclusiv la orice utilizare care nu a fost aprobată de Administraţia Americană pentru Alimente şi Medicamente (U.S. Food and Drug Administration) sau de altă agenţie de reglementare aplicabilă.

Comunicări online pe site şi prin intermediul site-ului

Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în secţiunea 5 de mai jos, sunteţi de acord că orice comunicare pe care o transmiteţi oricui prin intermediul site-ului sau prin drepturile de autor pe care le postaţi pe site, inclusiv, fără limitare, întrebări, comentarii, sugestii, idei, planuri, note, desene, configuraţii, specificaţii, comenzi de cumpărare, oferte sau cereri de ofertă, date de performanţă, informaţii despre cont sau alte materiale, date sau informaţii (denumite în mod colectiv, „Informaţii”), nu sunt confidenţiale şi nu sunt proprietare şi, la transmiterea acestor informaţii către GEHC prin e-mail sau alte mijloace, acordaţi GEHC o licenţă nerestricţionată, irevocabilă, neexclusivă, cu drept de reproducere gratuită, sub-licenţiabilă, la nivel mondial (inclusiv, dar fără a se limita la o licenţă de copyright), pentru a utiliza, reproduce, afişa, executa în mod public, transmite şi distribui astfel de informaţii de pe orice suport media în orice scop, şi sunteţi de acord cu faptul că GEHC este liberă să utilizeze orice idei, concepte şi cunoştinţe tehnice pe care ni le oferiţi dvs. sau persoanele fizice care acţionează în numele dvs.

Politica de confidenţialitate

Confirmaţi şi sunteţi de acord cu faptul că GEHC poate utiliza datele colectate în cursul relaţiei noastre în scopurile identificate în Politica noastră de confidenţialitate, care este încorporată prin referinţă aşa cum a fost pe deplin expusă în aceşti Termeni de utilizare.

Conţinut GEHC, informaţii despre produse şi servicii – Limitări

Se consideră că tot conţinutul disponibil prin intermediul site-ului, inclusiv, fără a se limita la date, desene tehnice, configuraţii, informaţii despre comenzi şi oferte şi înregistrări din cataloage este corect. Cu toate acestea, ar trebui să evaluaţi în mod independent exactitatea informaţiilor şi utilitatea pentru nevoile dvs. particulare pentru orice conţinut, produs sau serviciu disponibil prin intermediul site-ului. Specificaţiile pentru produse şi servicii pot fi modificate fără notificare prealabilă şi GEHC îşi rezervă dreptul de a efectua modificări fără notificare privind prelucrarea, materialele sau configuraţia. GEHC nu garantează că produsele sau serviciile enumerate în catalogul său online vor fi disponibile în momentul în care dvs. veţi plasa comanda. Toate informaţiile de pe site sunt supuse precizărilor legale din secţiunea 8 de mai jos.

Linkuri şi conţinut care aparţin terţilor

Linkuri către alte site-uri web. 

Din când în când, acest site poate conţine linkuri către alte site-uri web. Aceste linkuri sunt furnizate pentru informare şi facilitarea utilizării şi nu constituie o aprobare, sponsorizare sau recomandare din partea GEHC sau a unei filiale sau asociaţii a GEHC cu sau responsabilitatea GEHC pentru site-urile web legate, sau pentru orice conţinut, servicii sau produse disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri. Dacă decideţi să vizitaţi orice site legat, faceţi acest lucru pe propriul dvs. risc şi este responsabilitatea dvs. să vă luaţi toate măsurile de protecţie pentru a vă feri de viruşi sau alte elemente distructive. Linkurile nu indică în mod implicit faptul că GEHC sau acest site sunt autorizate legal să utilizeze orice marcă comercială, nume comercial, siglă sau simbol de copyright afişat în sau accesat prin intermediul linkurilor, sau că orice site legat este autorizat să utilizeze orice marcă comercială, nume comercial, siglă sau simbol de copyright al nostru sau al oricăreia dintre filialele sau sucursalele noastre.

Link-uri de la alte site-uri web.

Toate linkurile către acest site trebuie să fie aprobate în scris de către GEHC, cu excepţia situaţiei în care GEHC consimte la link-uri în care: 

(1) linkul este un link doar tip text, care conţine doar titlul paginii de pornire a acestui site,

(2) linkul „indică” doar spre pagina de pornire a site-ului şi nu către paginile mai structurate,

(3) link-ul, atunci când este activat de un utilizator, afişează această pagină de pornire a site-ului pe ecran complet şi nu într-un „cadru” pe site-ul web legat şi 

(4) aspectul, poziţia şi alte aspecte ale linkului nu: -

(I) creează falsa impresie că o entitate sau activităţile sau produsele sale sunt asociate cu sau sponsorizate de GEHC sau de filialele sale sau 

(ii) este de natură să deterioreze sau să micşoreze fondul comercial asociat cu numele şi mărcile comerciale ale GEHC sau ale filialelor sale. În orice caz, sunteţi de acord că GEHC îşi rezervă dreptul de a retrage în orice moment şi fără niciun motiv sau notificare prealabilă acest consimţământ privind legarea şi vă angajaţi să ştergeţi în continuare orice link pentru care consimţământul GEHC a fost retras.

Conţinut de terţă parte. Din când în când, acest site poate conţine materiale, date sau informaţii furnizate, postate sau oferite de terţi, inclusiv, dar fără a se limita la reclame sau postări în cadrul discuţiilor comunităţii online. Sunteţi de acord că nici GEHC, nici filialele sale nu vor avea niciun fel de răspundere faţă de dvs. pentru aceste materiale, date sau informaţii ale terţilor.

Precizări legale

ACEST SITE ŞI CONŢINUTUL DISPONIBIL PRIN INTERMEDIUL ACESTUIA SUNT OFERITE „CA ATARE” ŞI „CONFORM DISPONIBILITĂŢII”.

ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ ÎN TEMEIUL LEGISLAŢIEI APLICABILE, GEHC ŞI FILIALELE SALE ÎŞI DECLINĂ RESPONSABILITATEA PENTRU ORICE GARANŢIE DE ORICE FEL, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE GARANŢIE PRIVIND CARACTERUL COMERCIAL, ADECVAREA LA UN SCOP ANUME SAU NEÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR LEGALE.

SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ ORICE UTILIZARE A ACESTUI SITE, INCLUSIV TOT CONȚINUTUL, DATELE SAU SOFTWARE-URILE DISTRIBUITE, DESCĂRCATE SAU ACCESATE DE PE SAU PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI, SE FAC PE PROPRIUL DVS. RISC. ÎNȚELEGEȚI ŞI SUNTEȚI DE ACORD CĂ VEȚI FI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE DAUNE ADUSE AFACERII DVS., SISTEMULUI DVS. INFORMATIC SAU PENTRU PIERDEREA DE DATE CARE REZULTĂ DIN DESCĂRCAREA UNUI ASTFEL DE CONȚINUT, DATE ŞI/SAU SOFTWARE.

CONFIRMAŢI CĂ GEHC NU CONTROLEAZĂ ÎN NICIUN FEL INFORMAȚII, PRODUSE SAU SERVICII OFERITE DE TERȚI PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI. CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE S-A CONVENIT ALTFEL ÎN SCRIS, GEHC ŞI FILIALELE SALE NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE ŞI NU OFERĂ NICIO GARANȚIE SAU DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA EXACTITATEA, MONEDA, CARACTERUL COMPLET, FIABILITATEA SAU UTILITATEA ORICĂROR SFATURI, OPINII, DECLARAȚII SAU A ALTUI CONȚINUT SAU A ORICĂROR PRODUSE SAU SERVICII DISTRIBUITE SAU PUSE LA DISPOZIȚIE DE CĂTRE TERȚI PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI.

GEHC NU OFERĂ NICIO GARANȚIE CĂ ACEST SITE SAU CONȚINUTUL ACESTUIA VA ÎNDEPLINI CERINȚELE DVS. SAU CĂ ACEST SITE SAU CONȚINUTUL ACESTUIA VA FI OFERIT NEÎNTRERUPT, ÎN TIMP UTIL, SIGUR SAU FĂRĂ ERORI SAU CĂ DEFECTELE, DACĂ EXISTĂ, VOR FI CORECTATE. DE ASEMENEA, GEHC NU OFERĂ NICIO GARANȚIE CU PRIVIRE LA REZULTATELE CARE POT FI OBȚINUTE PRIN UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONȚINUTULUI ACESTUIA SAU CU PRIVIRE LA ACURATEȚEA, CARACTERUL COMPLET SAU FIABILITATEA INFORMAȚIILOR OBȚINUTE PRIN UTILIZAREA ACESTUI SITE.

GEHC NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE PENTRU DAUNELE SUFERITE DE UN UTILIZATOR, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PIERDEREA DE DATE DIN ÎNTÂRZIERI, NELIVRAREA DE CONȚINUT SAU E-MAIL, ERORI, TIMPUL ÎN CARE SISTEMUL NU A FUNCŢIONAT, LIVRĂRI GREŞITE DE CONȚINUT SAU E-MAILURI, ÎNTRERUPERI DE REȚEA SAU SISTEM, CORUPȚIE DE FIŞIERE SAU ÎNTRERUPERI ALE SERVICIULUI CAUZATE DE NEGLIJENȚA GEHC, A FILIALELOR SALE, A LICENȚIATORILOR SĂI SAU A PROPRIILOR ERORI ŞI/SAU OMISIUNI ALE UTILIZATORULUI.

CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE SE PREVEDE ALTFEL ÎN TEMEIUL LEGILOR ŞI REGLEMENTĂRILOR APLICABILE CU PRIVIRE LA SECURITATEA DATELOR PERSONALE, GEHC ÎŞI DECLINĂ RESPONSABILITATEA PENTRU ORICE GARANŢIE SAU DECLARAŢIE LEGATĂ DE FAPTUL CĂ SE VA PĂSTRA CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR TRANSMISE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI.

NICIUN SFAT SAU INFORMAȚIE, ORALĂ SAU SCRISĂ, OBȚINUTĂ DE DVS. DE LA GEHC SAU DE LA TERȚI PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI NU CREEAZĂ NICIO GARANȚIE.

UNELE JURISDICȚII NU PERMIT LIMITAREA SAU EXCLUDEREA ANUMITOR GARANȚII SAU CONDIȚII, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA UNELE DINTRE EXCLUDERILE DE MAI SUS SĂ NU VI SE APLICE ŞI DVS.

Limitarea răspunderii

ÎN NICIUN CAZ, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, NEGLIJENȚA, GEHC SAU SOCIETĂŢILE SALE MAMĂ, FILIALELE, FUNCŢIONARII, DIRECTORII, ANGAJAȚII, AGENȚII SAU FURNIZORII ACESTEIA NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ CARE REZULTĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA ACEST SITE SAU ORICE CONȚINUT DE PE SITE SAU, CU EXCEPȚIA CAZURILOR ÎN CARE SE PREVEDE ALTFEL ÎN CONFORMITATE CU LEGILE ŞI REGLEMENTĂRILE APLICABILE PRIVIND SECURITATEA DATELOR PERSONALE, CARE REZULTĂ DIN ACCESUL NEAUTORIZAT LA SAU MODIFICAREA TRANSMITERILOR DE DATE SAU A DATELOR DVS., SAU ALTE INFORMAȚII TRIMISE SAU PRIMITE SAU CARE NU SUNT TRIMISE SAU PRIMITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI, UTILIZARE, DATE SAU ALTE ELEMENTE NECORPORALE, CHIAR DACĂ GEHC A FOST INFORMAT DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. PĂRȚILE CONFIRMĂ CĂ ACEASTA ESTE O ALOCARE REZONABILĂ A RISCULUI.

UNELE JURISDICȚII NU PERMIT LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNELE INDIRECTE, INCIDENTALE SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA UNELE DINTRE EXCLUDERILE DE MAI SUS SĂ NU VI SE APLICE ŞI DVS.

Generalităţi

Legea aplicabilă. Aceşti Termeni de utilizare sunt reglementaţi de legislaţia franceză, sub rezerva oricăror convenţii sau reglementări naţionale, comunitare europene sau internaţionale, ale căror dispoziţii sunt obligatorii. În plus, în cazul unui litigiu, orice prevederi de politică publică privind protecţia utilizatorilor neprofesionişti prevalează asupra prezenţilor Termeni de utilizare.

Competenţa jurisdicţională. În lipsa unui acord reciproc, orice litigiu care rezultă din interpretarea şi/sau executarea prezenţilor Termeni de utilizare este supus jurisdicţiei exclusive a instanţelor competente din Paris.

Altele. Aceşti Termeni de utilizare constituie întregul acord dintre dvs. şi GEHC, care guvernează utilizarea site-ului. În cazul în care orice prevedere din aceşti Termeni de utilizare este considerată nulă sau neaplicabilă din orice motiv, prevederea respectivă va fi considerată separabilă de restul prevederilor şi nu va afecta valabilitatea sau forţa executorie a prevederilor rămase.